Leger des Heils ziet toename in ambulante zorg

27-07-2015

In heel Nederland ziet het Leger des Heils een toename van zorg bij mensen thuis, zoals te lezen in de Volkskrant van vandaag. “Er wordt flink bezuinigd op bedden in de GGZ. Meer mensen zijn aangewezen op ambulante zorg. De mensen die wij helpen, hebben vaak te maken met een combinatie van problemen. Ze zijn verslaafd, hebben schulden, kampen met psychische problemen of dreigen hun huis uitgezet te worden. Druk op onze ambulante teams neemt in het hele land toe,” aldus Cornel Vader, directeur Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Omklapwoningen
Het Leger des Heils huurt steeds vaker een woning voor deze mensen. Wij staan er garant voor dat de huur wordt betaald en dat de mensen worden geholpen. Vorig jaar hebben we op deze manier al 1200 woningen gehuurd, het jaar daarvoor waren dat er nog 800. We zien dus een stijging van 400 woningen ten opzichte van vorig jaar, aldus Vader.

Bemoeizorg
Nog geen jaar geleden waren er in de meeste gemeenten de zogenaamde bemoeizorg-teams, professionals die van wanten wisten en snel konden nagaan wat er met iemand aan de hand was. En die ook konden ingrijpen als dat nodig was. Vroegtijdige interventie is nu, na de transitie veel moeilijker geworden. De bemoeizorg maakt geen deel uit van de transities en is dus helaas uit het zorglandschap verdwenen. De wijkteams zijn nog niet overal goed toegerust.

“De ervaring van het Leger des Heils is dat herstel van het gewone leven pas mogelijk is als mensen goede betaalbare woonruimte hebben, inkomen, zinvolle invulling van de dag en hulp zo nodig met drangzorg. Dat begint in de buurt, in de gemeente, met de organisaties en de burgers in de stad. We moeten het samen doen. Iedereen hoort erbij,” aldus Vader.

Lees meer hierover in ons jaarverslag.