Leger des Heils ziet druk op laagdrempelige opvang toenemen

03-03-2016

Het aantal dak- en thuisloze mensen is in de periode 2009-2015 fors toegenomen aldus cijfers die het CBS op donderdag 3 maart presenteerde. Ook het Leger des Heils herkent een toename van de druk op de laagdrempelige opvang. De problematiek van de mensen die in de opvang terechtkomt, is zwaarder. En de uitstroom stagneert, omdat er te weinig betaalbare huisvesting beschikbaar is.

Per jaar kloppen zo’n 2.000 nieuwe mensen aan bij de laagdrempelige opvang van het Leger des Heils. Mensen die om wat voor reden dan ook op straat zijn komen te staan. Vaak is er sprake van een complexiteit aan problemen. Mensen hebben schulden, psychiatrische problemen, kunnen zich om wat voor reden dan ook niet inschrijven bij de gemeente en hebben geen sociaal vangnet. Veel van hen blijven in de opvang zitten omdat er te weinig betaalbare woonruimte beschikbaar is.

Ook de veranderingen in de zorg, zoals het afbouwen van bedden in de ggz en beschermd wonen, leiden er toe dat de druk op de opvang toeneemt. Gemeenten hebben het vangnet voor kwetsbare mensen nog niet overal goed geregeld. Er vallen daarom mensen tussen wal en schip.

Het Leger des Heils pleit voor meer beschikbare goedkope huisvesting en kleinschalige beschermde woonplekken. Ook moet er meer psychiatrische kennis komen, bijvoorbeeld in de opvangcentra en de sociale wijkteams.