Leger des Heils zet verder in op aanwezigheid in de buurt

01-07-2019

Buurtgericht werk om sociale uitsluiting en eenzaamheid tegen te gaan wordt een steeds belangrijker speerpunt voor het Leger des Heils. In 2018 namen wekelijks bijna 14.000 mensen deel aan activiteiten in hun eigen buurt. Ook ziet het Leger des Heils het bezoek aan tweedehands kledingwinkels toenemen (bijna 28.000 bezoekers). Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie. Ook in de komende jaren zet het Leger des Heils, vanuit het thema ‘Je bent niet alleen’, in op continuering en uitbreiding van buurtgerichte activiteiten.  

Uit het jaarverslag blijkt verder dat het aantal mensen dat een beroep doet op hulp en ondersteuning van het Leger des Heils, nog steeds toeneemt. Bijna 117.000 mensen kwamen in 2018, voor het eerst of opnieuw, in aanraking met de organisatie. Meer dan 65.000 daarvan klopten aan om professionele welzijns- of gezondheidszorg. Ruim 18.000 werden begeleid vanuit de jeugdbescherming en reclassering. De overige ruim 30.000 namen deel aan één of meer activiteiten  uitgevoerd door andere onderdelen van het Leger des Heils.  

“Er is in onze samenleving veel armoede, eenzaamheid en onrecht die bestreden moeten worden. We hebben in onze wereld nog altijd te maken met ongerechtigheid, mensenhandel, misbruik, verslaving. Zolang dat zo is, zullen we blijven strijden,” aldus commissioner Hannelise Tvedt, leider van het Leger des Heils in Nederland. “We zijn als mensen allemaal geschapen naar het beeld van God en iedereen heeft het vermogen om zich te ontwikkelen. Als Leger des Heils willen we dat vermogen ondersteunen en versterken. Vanuit de waardering voor de vaardigheden en competenties die ieder individu in zich draagt en vanuit de wens om verandering en hoop te bewerkstelligen,” geeft Tvedt aan.  

Klik hier voor alle cijfers over het jaar 2018.