Leger des Heils treurt om drama in Parijs

15-11-2015

Met ontzetting hebben wij als Leger des Heils in Nederland kennisgenomen van de gruwelijke gebeurtenissen in Parijs op vrijdagavond 13 november. Dit drama heeft diepe indruk op ons gemaakt en gevoelens van verdriet en afschuw losgemaakt. Wij willen langs deze weg ons medeleven betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden. Wij bidden God dat zij de kracht zullen vinden om verder te gaan, ook nu er zulke grote wonden geslagen zijn in hun levens. Nog nooit heeft duisternis de duisternis kunnen verdrijven; alleen het Licht is daartoe in staat. Nog nooit heeft haat de haat laten verdwijnen; alleen de Liefde kan dat.

Namens allen die betrokken zijn bij de missie van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije,

Hans van Vliet, commandant van het Leger des Heils in Nederland en voorzitter van de besturen.