Leger des Heils steunt strijd tegen laaggeletterdheid

04-02-2015

Zeventien organisaties, waaronder het Leger des Heils, ondertekenden vandaag een convenant waarin ze beloven laaggeletterdheid actief aan te pakken. Doel is om het welzijn van laaggeletterden sterk te laten verbeteren.

De Alliantie Gezondheid en Geletterdheid richt zich met het convenant op de omgeving waar mensen wonen, leren, werken en zorg ontvangen. 1,3 miljoen Nederlands hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij medicijnvoorschriften niet goed begrijpen en niet correct toepassen. Ze zijn ook vaker ziek en maken meer gebruik van zorg. Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro. Verbetering van de taalvaardigheid kan een enorme verandering betekenen: uit onderzoek blijkt dat dit mensen, gelukkiger en sociaal actiever maakt.

Eerlijke kans
Met de handtekening onder het convenant belooft het Leger des Heils om minimaal een andere samenwerkingspartner te vinden in de gezamenlijke strijd tegen laaggeletterdheid en/of mee te werken aan het vinden van meer cursisten en vrijwilligers voor taalscholing. Dat sluit aan bij ons streven mensen zo zelfstandig mogelijk te laten zijn en iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven.

De conferentie in Corpus is een jaarlijkse bijeenkomst van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid, een initiatief van onder andere het ministerie van VWS. Het convenant sluit aan bij de doelstelling van dit programma om gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen. De volledige tekst is te vinden op de website www.lezenenschrijven.nl en www.allesisgezondheid.nl.