Leger des Heils PSO gecertificeerd

08-09-2015

Het Leger des Heils helpt mensen graag op weg naar werk. Tot zover niets nieuws. Wat wél nieuw is, of althans minder bekend, is dat het Leger zelf ook werk verschaft aan mensen die moeilijk aan een baan komen. Het keurmerk dat vandaag is uitgereikt is, bewijst dat het Leger nu erkend is als sociale onderneming. Tijdens een werkbezoek bij 50|50 Hotel Belmont ontving directeur Cornel Vader uit handen van Yuri Starrenburg het officiële PSO-certificaat.

Wat is de PSO?
PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen: een keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. "PSO is een instrument dat de gemeenten helpt om met de juiste partners in zee te gaan. Uiteindelijk gaat het om ‘duurzame uitstroom’; daar bedoelen we betaald werk mee. Het certificaat helpt het Leger des Heils in contacten met gemeenten en ketenpartners, en om samen dat doel te verwezenlijken," aldus Yuri Starrenburg voorzitter PSO-Nederland.

50|50 Hotel Belmont 
Mensen die moeilijk aan een baan komen, kunnen via de verschillende werkbedrijven van het Leger aan de slag. In het hotel en congrescentrum van het Leger des Heils in Ede krijgen mensen een werkplek die om verschillende redenen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zo wordt er door hen onder meer gewerkt in de housekeeping, in de keuken en in de tuin. Ze doen hierbij waardevolle werkervaring op. ‘Het gaat natuurlijk niet om het certificaat, al zijn we blij met de erkenning. Het gaat om de mensen met wie we dagelijks te maken hebben. Voor hen is betaald werk vaak moeilijk bereikbaar’, zegt Cornel Vader, directeur Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils. “Ik zie het als een aanmoediging voor ons werk.”