Leger des Heils positief over actieplan dak- en thuisloze jongeren

15-03-2019

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft zijn actieprogramma voor Dak- en Thuisloze Jongeren gepresenteerd. Met het actieprogramma wil hij alle 10.000 dak- en thuisloze jongeren de komende jaren helpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het Leger des Heils vindt het een goed plan want er is aandacht voor alle leefgebieden van jongeren. “Er is zowel aandacht voor preventie en zorg, maar ook voor wonen, financiën en scholing. Het is goed dat verschillende ministeries zich hieraan committeren” vindt Cornel Vader, directeur van de welzijnstak van het Leger des Heils.  

Bij het Leger des Heils zien wij een toename van jongeren in laagdrempelige opvang. In 2017 waren er een kwart meer jongeren in de opvang dan in 2016. Voor zover we nu kunnen zien is dit 2018 eveneens toegenomen. Het gaat om kwetsbare jongeren die met een handvol problemen bij ons aankloppen omdat ze nergens anders meer terecht kunnen. “De overgang van 18- naar 18+ blijft kwetsbaar. Veel jongeren die dak- of thuisloos zijn hebben een verleden in de jeugdzorg. En de overgang naar reguliere zorg op het moment dat ze achttien worden schiet vaak tekort, omdat er onvoldoende aanbod is, inclusief huisvesting.

“We doen een sterke oproep aan gemeentes om zich in te zetten voor deze groep. Dak- en thuisloze jongeren hebben iemand nodig die zegt: Ik ben er voor jou. Je bent niet alleen. Ik ga met je mee en blijf naast je staan”, aldus Vader. Het Leger des Heils is dan ook erg benieuwd naar de uitwerking in de praktijk. En zet daar ook zelf de schouder onder. Het gaat immers om kwetsbare jongeren.