Leger des Heils LJ&R positief beoordeeld door Keurmerkinstituut

11-09-2014

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering is een organisatie die jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering (JB/JR) uitvoert. Organisaties die deze taken uitvoeren, moeten in het kader van de Jeugdwet vanaf 1 januari 2015 gecertificeerd zijn. Gemeenten sluiten vanaf die datum alleen overeenkomsten af met Gecertificeerde Instellingen  

Donderdag 4 september jl. heeft het auditteam van het Keurmerkinstituut het beoordelingstraject positief afgerond. Daarmee is Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, de tweede Landelijke Werkende Instelling die positief beoordeeld is. Deze beoordeling is een belangrijke mijlpaal in het certificeren van de uitvoerders van JB/JR. Het auditteam zal LJ&R voordragen voor certificering door het Keurmerkinstituut.  
Nadat een organisatie een positieve beoordeling heeft ontvangen én aan de implementatienormen uit het normenkader is voldaan, ontvangt de organisatie haar certificaat.
  

Meer informatie
Meer informatie over het Keurmerkinstituut en de certificering, kunt u vinden op:  

Website Keurmerkinstituut, over gecertificeerde instellingen

Over Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering voert al bijna 100 jaar reclasseringswerk uit in opdracht van het Ministerie van Justitie. Daarnaast worden al tientallen jaren jeugdbeschermingsmaatregelen  en jeugdreclasseringstaken uitgevoerd. De kracht van LJ&R is dat zij, ook binnen het groter verband van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, een totaal aanbod aan de cliënt kan aanbieden waardoor complexe problemen in zijn geheel aangepakt kunnen worden.  

LJ&R heeft ongeveer 600 medewerkers in dienst, werkzaam op 16 vestigingen verspreid over heel Nederland.