Leger des Heils pleit voor 40.000 wooneenheden voor daklozen

17-09-2019

Iedereen een eigen woning, niemand op straat!

Ondanks een groeiende economie, is het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland volgens cijfers van het CBS (2019) de laatste tien jaar verdubbeld tot bijna 40.000. En dat aantal stijgt nog steeds. Er zijn meer mensen die op straat slapen of in schuurtjes of bij verschillende adressen een nacht op de bank verblijven. De Maatschappelijke Opvang voor deze mensen is overvol en uit-/doorstroom is er nauwelijks. Het Leger pleit ervoor om op korte termijn geschikte en betaalbare woningen beschikbaar te krijgen. Iedereen een eigen woning, niemand op straat.

Ondanks het feit dat er in de troonrede benadrukt wordt dat er in de samenleving behoefte is aan betaalbare woningen in een veilige buurt, is er helaas geen aandacht voor woonruimte voor mensen zonder dak boven hun hoofd. De enorme krapte op de woningmarkt, stelt ook kwetsbare mensen voor grote problemen. Er zijn veel te weinig geschikte woningen beschikbaar. Daardoor is er ook geen doorstroom in de maatschappelijke en kortdurende opvang. Mensen blijven als het ware ‘vast zitten in de opvang’.Om het groeiend aantal daklozen een halt toe te roepen, zullen er daarom op korte termijn veel meer geschikte en betaalbare woningen beschikbaar moeten komen. Iedereen een eigen woning, niemand op straat. Belangrijk daarbij is dat de hulp en begeleiding voor deze (kwetsbare) doelgroep toereikend is, anders dreigt terugval en is het risico levensgroot dat ze weer op straat belanden. Het gaat om intensieve ambulante begeleiding, waarvan meerdere gemeenten aangeven dat ze genoodzaakt zijn hierop te korten. En voor wie volledige zelfredzaamheid te hoog gegrepen is, zal altijd een veilige plek en een vorm van begeleiding nodig blijven.

Het Leger des Heils weet uit eigen ervaring dat het hebben van een eigen plek om te wonen en te leven voor individuele mensen beter is dan plaatsing in de maatschappelijke opvang. Met een eigen plek tellen ze mee, doen ze mee en hebben ze minder intensieve problemen die aandacht en zorg vragen. En dat is ook beter voor onze samenleving; het kost minder geld, er is minder overlast en minder recidive van criminaliteit.

We zien als Leger des Heils, dat dit onderwerp bij de overheid steeds meer op het netvlies staat. Zo schreven zowel Staatssecretaris Blokhuis als Minister Ollongren, vandaag in een brief aan de Kamer dat zij ermee aan de slag willen. Maar zien onvoldoende concrete woonplekken erbij komen. En met dit grote aantal dak- en thuisloze mensen is dat hard nodig!