Leger des Heils ontvangt dagvaarding over nalatenschap Broekhuis

10-11-2015

Het Leger des Heils heeft op donderdag 5 november een dagvaarding ontvangen die betrekking heeft op de nalatenschap van de heer Arend Broekhuis in 2013. De nabestaanden vragen de rechter om het testament nietig te verklaren, omdat, volgens hen, de heer Broekhuis bij het opstellen van zijn testament wilsonbekwaam zou zijn geweest. In een uitzending op 11 november van het televisieprogramma Zembla over erfenissen en wilsonbekwaamheid, komt deze zaak aan de orde. 

In 2013 werd bekend dat de heer Broekhuis het Leger des Heils en Nationale Vereniging De Zonnebloem had opgenomen in zijn testament. Dat beide goede doelen volgens het testament van de heer Broekhuis een fors bedrag ontvingen, was destijds een grote verrassing. In het testament heeft dhr. Broekhuis onder meer laten vastleggen dat zijn echtgenote in het huis kan blijven wonen zolang zij leeft.

Begrip
We hebben begrip voor de emoties van de weduwe en stiefkinderen rondom deze zaak. Het Leger des Heils voert bij ontvangst van erfenissen altijd de laatste wil van de erflater uit. Omdat er bij erfenissen altijd sprake is van een verdrietige omstandigheid, gaan wij daarin ook uiterst zorgvuldig te werk.

Gang van zaken
Goede doelen worden geregeld opgenomen in een testament. Soms ben je als goed doel op de hoogte, soms niet. Om een testament goed vast te leggen, ga je langs de notaris. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de notaris beslissen om de wilsbekwaamheid van de persoon in kwestie te laten beoordelen door een psychiater. De erflater is in dit geval door de psychiater als wilsbekwaam beoordeeld. Het Leger des Heils is in dit proces niet betrokken geweest.

Wij hebben van de heer Broekhuis de opdracht gekregen om het geld goed te besteden
Vandaag (11-11-2015) heeft BN de Stem een interview gepubliceerd met de woordvoerder van De Zonnebloem.