Leger des Heils onderschrijft noodkreet Nationale ombudsman over daklozenproblematiek

04-12-2019

In een gezamenlijke brief aan minister-president Rutte vragen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman, mede namens alle gemeentelijke en regionale (jeugd- en kinder) ombudsmannen, het kabinet om zijn verantwoordelijkheid te nemen in de huisvestings- en daklozenproblematiek. Het Leger des Heils onderschrijft deze noodkreet.

Ook het Leger heeft recentelijk naar de Vaste Kamercommissies van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een signaal afgegeven: Als er nu geen maatregelen worden genomen, leven in Nederland volgend jaar nog veel meer mensen op straat dan de 40.000 die het CBS onlangs berekende. Er moet volgens het Leger keihard gewerkt worden aan goedkope woonruimte, maar ook aan een integrale aanpak van wonen, werken en begeleiding naar herstel van het gewone leven.  

Meer informatie: ARTIKEL - Leger des Heils aan de regering: "Als er nu niets gebeurt hebben we volgend jaar nog veel meer daklozen."