Leger des Heils nodigt kabinet uit aan Kersttafel opvanglocaties

12-12-2019

Omdat het aantal dak- en thuisloze mensen de afgelopen tien jaar is verdubbeld naar bijna 40.000 en er ondanks welwillendheid voor deze kwetsbare groep op korte termijn toch nauwelijks extra middelen beschikbaar komen, heeft het Leger des Heils de leden van het kabinet uitgenodigd om zelf eens met deze mensen in gesprek te gaan. Door het hele land organiseert het Leger des Heils Kerstvieringen waar de kabinetsleden met mensen in gesprek kunnen gaan en kunnen luisteren naar de persoonlijke verhalen.

Ondanks de economische verbetering in Nederland is het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland in tien jaar tijd verdubbeld: 39,3 duizend mensen zijn in 2019 dak- of thuisloos. Dat waren er in 2009 nog 17,8 duizend. Het gaat hierbij veelal om mensen met handenvol problemen tegelijkertijd, behalve dakloosheid, ook schulden, contacten met politie en justitie, toenemende verwardheid en/of een verslaving. In al die jaren is het niet gelukt om dakloosheid te voorkomen en doorstroom vanuit de opvanglocaties te bevorderen. De opvang zit verstopt en meer mensen dan voorheen slapen op straat. Voor het Leger des Heils is dit onacceptabel.

Huidige plannen niet concreet genoeg
Het Leger des Heils moet constateren dat de huidige plannen van het kabinet om dit op te lossen, nog niet concreet genoeg zijn en er op korte termijn geen extra middelen beschikbaar komen. Daarom doet het Leger een beroep op het kabinet om om te zien naar deze groep uiterst kwetsbare mensen die alles kwijt zijn geraakt en geen perspectief zien op een betere toekomst. Naast een integrale aanpak vanuit alle betrokken departementen, pleit het Leger des Heils voor: Voldoende woningen voor kwetsbare groepen, voldoende ambulante begeleiding om uit huiszetting te voorkomen en vernieuwing van de opvang.

Samen verantwoordelijk
Ook in de toekomst wil het Leger des Heils een stem, steun en toeverlaat zijn voor mensen die het even niet redden in onze samenleving. Het Leger wil hen helpen om weer mee te doen in de samenleving. Samen met alle andere betrokken partijen wil het Leger de schouders eronder te zetten en de samenleving een beetje mooier maken door beter naar elkaar om te zien. Omdat we willen blijven geloven dat er voor iedereen een toekomst is in Nederland.