Leger des Heils met Aedes en VNG aan de slag voor meer woningen

23-05-2017

Het actieplan ‘Weer thuis’ helpt mensen doorstromen vanuit de maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen naar zelfstandigheid. Corporaties, gemeenten en opvanginstellingen slaan de handen ineen om de doorstroming te verbeteren. Zodat mensen met voldoende ambulante begeleiding weer zelfstandig verder kunnen. In het programma Weer thuis! verenigen de organisaties zich in zeven regio’s om dat te realiseren. 

Wie doen er mee?
De volgende partijen zijn trekkers van het programma in hun regio:

·       Wonen Limburg, Gemeente Venray en Leger des Heils/GGZ.
·       Haag Wonen, gemeente Den Haag en Leger des Heils
·       Standvast wonen, Talis, gemeente Nijmegen en RIBW Nijmegen & Rivierenland
·       PreWonen, gemeente Haarlem en RIB/KAM
·       HW Wonen, gemeente Hoekse Waard en Pameijer/Cavent
·       Lefier, gemeente Groningen, Het Kopland
·       Corporatie Actium, gemeente Assen, Leger des Heils/Cosis (RIBW)


Prestatieafspraken
In de deelnemende regio’s maken corporaties, gemeenten en opvanginstellingen op bestuurlijk niveau (prestatie)afspraken over de huisvesting en bijbehorende ondersteuning voor bijzondere doelgroepen. De komende weken gaan de bestuurders van corporaties, gemeenten en instellingen voor opvang en beschermd wonen met elkaar in gesprek om een gezamenlijk plan van aanpak te maken. Ze kijken naar de regionale opgave, mogelijke oplossingsrichtingen, het haalbare resultaat en de manier waarop dat bereikt kan worden. Na de zomer 2017 hebben de regio’s een plan van aanpak gereed en gaan ze aan de slag. Het programma loopt tot eind 2018.

Landelijke bijeenkomst 29 juni
Op donderdag 29 juni tussen 09.30 uur en 13.15 uur organiseren de partijen een landelijke bijeenkomst in Lunteren. Bestuurders gaan daar met elkaar in gesprek over de uitdaging, mogelijke oplossingen en de eerste ervaringen. Bestuurders van corporaties, gemeenten en opvanginstellingen die zich betrokken voelen bij deze maatschappelijke opgave zijn van harte welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.

Ambassadeurs 
Alle partijen hebben tevens ambassadeurs aangesteld om het belang van Weer Thuis! te onderstrepen. Vanuit Aedes is dit Marnix Norder, namens de VNG zijn dit Oetra Gopal en Jop Fackeldey, vanuit de Federatie Opvang is dit Jan Laurier en vanuit het Leger des Heils is dit Cornel Vader.

Samenwerking koepelorganisaties
Het programma Weer Thuis! is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, Leger des Heils (LdH) en Federatie Opvang (FO), mede namens RIBW Alliantie, GGZ Nederland. 

Op dit moment verblijven er naar schatting 16.000 mensen in de opvang die bij voldoende goedkope en passende woningen (met name 1-2 kamerwoningen) en met de juiste begeleiding en ondersteuning zelfstandig kunnen wonen. Het programma zorgt voor een extra impuls om de doorstroming op gang te brengen.