Leger des Heils helpt op Sint Maarten

15-09-2017

Duizenden mensen op Sint Maarten zijn in één klap dakloos geworden als gevolg van de vernietigende werking van orkaan Irma. De bebouwing op het eiland ligt grotendeels in puin, er is geen elektriciteit en de communicatie met de mensen ter plaatse verloopt, als gevolg daarvan, moeizaam. Het Leger des Heils is druk bezig met het bieden van noodhulp. Onze mankracht ter plaatse is beperkt, maar er zijn collega’s uit omringende landen onderweg om de helpende hand te bieden. 

De Leger des Heils faciliteiten op het eiland zijn weliswaar beschadigd door de orkaan, maar het is toch nog mogelijk om aan 35 mensen onderdak te bieden. Deze mensen slapen ‘s nachts bij het Leger des Heils en overdag proberen ze zoveel mogelijk hun bezittingen veilig te stellen. Er wordt momenteel hard gewerkt om de faciliteiten uit te breiden zodat we onderdak kunnen bieden aan 200 mensen. 

Het Leger des Heils werkt in het Caribisch gebied onder meer samen met de Latter-day Saint Charities, een wereldwijde organisatie actief op het gebied van noodhulp bij rampen. LDS Charities heeft ervoor gezorgd dat er tientallen pallets met schoon drinkwater en houdbaar voedsel naar Sint Maarten is gestuurd. Ook is er een zending onderweg met 1.700 pakketten voor persoonlijke hygiene. 

De duizenden daklozen op Sint Maarten hebben op dit moment vooral behoefte aan primaire hulpmiddelen als dekzeilen, tenten, houdbaar voedsel, schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen en gereedschap om puin te ruimen. En omdat er nog steeds geen elektriciteit op het eiland is, is er behoefte aan zaklampen en batterijen. 

Wil jij de mensen op Sint Maarten helpen? Stort dan je bijdrage op gironummer 5125 voor de landelijke actie. En natuurlijk kunnen de slachtoffers en degenen die hulp bieden onze gebeden ook goed gebruiken!