Leger des Heils en vijf andere organisaties willen Nieuwe Jeugdbescherming in Gelderland vormgeven

18-07-2014

Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering wil in Gelderland, samen met vijf andere organisaties, de transformatie van de Jeugdzorg naar Jeugdbescherming gaan vormgeven.

Om deze intentie te onderstrepen, tekenden het Leger des Heils, De William Schrikker Groep, Bureau Jeugdzorg Gelderland, de stichting Gereformeerde Jeugdbescherming en de Eigen Kracht Centrale op 26 juni een verklaring tijdens de startconferentie ‘Nieuwe Jeugdbescherming’ in Arnhem.

In de verklaring staat, dat de partijen de transformatie van de Jeugdbescherming vorm willen geven op basis van gezamenlijk gedragen visie en doelen van de Nieuwe Jeugdbescherming zoals die zijn beslag moet krijgen vanaf 1 januari 2015. Dit betekent dat er een gezamenlijke visie op de organisatie van de Jeugdbescherming wordt ontwikkeld die in de loop van de jaren, samen met de Gelderse gemeenten, wordt doorontwikkeld.

Tijdens het symposium bleek dat de partijen efficiënter en daardoor slagvaardiger willen gaan werken. Daarbij blijft het kind centraal staan. Zo moeten de ouders en de omgeving bij het plan en de uitvoering worden betrokken,  het werk met minder in plaats van meer schakels worden georganiseerd en de samenwerking eenvoudig en overzichtelijk worden ingericht.