Leger des Heils en Fresh Unieke Mondzorg samen voor een stralend gebit

06-02-2018

Het Leger des Heils en Fresh Unieke Mondzorg tekenden eind januari de samenwerkingsovereenkomst voor de mondzorg aan kwetsbare ouderen, (ex-) verslaafden, psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en anderen die zijn aangewezen op hulp van het Leger des Heils. In eigen verpleeghuizen van het Leger des Heils in Almere, Maarssen, Rotterdam, Dordrecht en Baarn zal Fresh voortaan (mobiele) mondzorg verlenen en managers en verzorgenden ondersteunen, zodat zij beter in staat zijn bewoners te helpen met de dagelijkse mondverzorging. 

Ook gaat Fresh aan de slag bij de laagdrempelige opvang van het Leger des Heils. Hier komen veel (ex)verslaafden, psychiatrische patiënten en mensen die alles zijn kwijtgeraakt en geen uitweg meer zien. Het pijnvrij houden van mondproblemen is het voornaamste doel, maar Fresh en het Legers des Heils willen deze patiënten ook graag een gebit geven dat representatief oogt. Omdat een toonbare lach, bijdraagt aan het opbouwen van een nieuw bestaan en in het meedraaien in de samenleving. Het doel is dat ze zelf weer de regie over hun eigen leven nemen, en dus ook over hun mondzorg.