Leger des Heils en Defensie bundelen krachten

10-02-2021

De (strijd)krachten bundelen! Dat is het idee van Joining Forces, een programma vanuit Defensie waarin met andere partijen wordt samengewerkt bij het plaatsen van oud-militairen naar de ‘gewone burgermaatschappij’. En daar gaan we als ‘dat andere Leger’ aan meedoen! Samen kijken we of we militairen die zijn uitgevallen (meestal als gevolg van zware fysieke belasting) een passende vacature bij het Leger des Heils kunnen bieden. Om de militairen naar ons werkgebied te kunnen begeleiden, is een intentieverklaring getekend door beide legers. Samen staan we sterk! 

Het Leger des Heils is er voor de mensen zonder helper. Onze professionals werken met passie voor de doelgroep. Met de deelname aan ‘Joining Forces’, het programma van Defensie waarbij militairen gematcht worden met een passende organisatie voor een vervolg van hun loopbaan, zien we kansen om professionals met passie aan ons te binden. Samen hebben we een leger aan ervaring. De eerste match-gesprekken worden momenteel gevoerd en we kijken ernaar uit hoe we onze (strijd)krachten verder kunnen bundelen!