Leger des Heils 'CBF erkend goed doel'

12-07-2016

Het Leger des Heils mag met ingang van 1 juli 2016 het keurmerk ‘CBF erkend goed doel’ voeren. Dit is ter vervanging van het 'oude' CBF-keurmerk, dat volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving aan een ‘opfrisbeurt’ toe was.

De nieuwe erkenningsregeling heeft meer aandacht voor de maatschappelijke betekenis van goede doelen. Het Leger des Heils is getoetst op verschillende normen met betrekking tot onder meer de missie, maatschappelijke waarde, verantwoording en transparantie van de organisatie. Op basis van die toetsing heeft het CBF het Leger des Heils de vernieuwde erkenning toegekend.

Voor meer informatie over de vernieuwde CBF-erkenning, zie CBF.nl.