Leger des Heils blijft zich inzetten voor goede opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

23-04-2015

Het Leger des Heils blijft zich inzetten voor kwetsbare uitgeprocedeerde asielzoekers. “We blijven ons inzetten met hulp en opvang voor een groep mensen die in Nederland verblijft zonder status. Uiteraard wel binnen de mogelijkheden die we daarvoor hebben,” aldus Cornel Vader, directeur Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Het standpunt dat het Leger des Heils eind 2014 - na een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten - innam over kwetsbare uitgeprocedeerde asielzoekers blijft ongewijzigd. De groep mensen met veel problemen verkeert vaak in een uitzichtloze situatie. Het Leger des Heils vindt dat iedereen in Nederland op zijn minst voldoende te eten en een dak boven het hoofd moet kunnen hebben. Wij zien het dan ook als onze kerntaak om - daar waar nodig - mensen op te vangen en hen te helpen voorzien in deze levensbehoeften. Wij maken ons hard voor een menselijk bestaan, waarbij in de aanpak de mens, deskundigheid en samenwerking in de keten centraal staan. Naast opvang en eten (ofwel: bed, bad en brood) betekent dit ook dat de mensen om wie het gaat hun dag zinvol kunnen doorbrengen. Het Leger des Heils kijkt met hen naar mogelijkheden voor een dagbesteding.

Directeur Cornel Vader: “We zijn door heel Nederland steeds in nauw overleg met gemeenten over opvang, onder andere voor deze groep mensen. Dit deden we al en blijven we doen, want het gaat om mensen. We blijven ons voor hen inzetten.”

Link: Cornel Vader bij Nieuwsuur