Leger des Heils blij met 10.000 woonplekken voor dak- en thuisloze mensen

03-06-2020

Het kabinet wil voor 1 januari 2022 10.000 extra woonplekken realiseren voor mensen uit de maatschappelijke opvang. Dat is vandaag bekendgemaakt. Het Leger des Heils is blij met deze concrete plannen. De visie van opvang naar wonen is op steeds meer plekken omarmd. We zijn blij met dit tastbare, stevige resultaat van 10.000 woonplekken voor deze groep, aldus Cornel Vader.  

De maatschappelijke opvang zit overvol. Het aantal dak- en thuisloze mensen is de laatste tien jaar verdubbeld tot bijna 40.000 en dit aantal stijgt nog steeds. Als Leger des Heils pleiten we al langere tijd voor de aanpak op maat, waarin een zo zelfstandig mogelijke woonruimte bovenaan staat. Daarna volgt de rest. Waarom? Dakloosheid is vooral een huisvestingsprobleem. Wie een dak boven het hoofd heeft, heeft een basis om de rest van zijn problemen aan te pakken. Een eigen huis is het begin van herstel van gewoon leven. Een opmaat naar een baan vinden, uit de schulden komen, je eigen boontjes doppen. "Het aantal van 10.000 woningen wordt al langer door ons genoemd," zegt Cornel Vader “Want met extra woonplekken verlichten we de grote druk op de opvanglocaties en creëren we doorstroom. Maar daarmee zijn we er nog niet. Die huisvesting moet samengaan met voldoende begeleiding en juiste indicaties daarvoor, een manier om inkomen te genereren, met schuldhulp en een vangnet, bijvoorbeeld via buurthuiskamers in de wijk.” Ieder mens heeft recht op de veiligheid van een dak boven het hoofd en de overheid moet daarvoor zorgen. Het is een basis-mensenrecht. “We willen naar een situatie dat iedereen een eigen woonplek heeft en opvang nauwelijks nog nodig is. Dit is een eerste goede stap. De opvang die overblijft, moet eigentijds zijn, gericht op het individu en zo kort mogelijk, gericht op een eigen woonplek,” aldus Vader. In de afgelopen jaren is samen met ketenpartners, de brancheorganisatie en andere partijen hard gewerkt aan een oplossing voor mensen in de opvangsector. De plannen van het kabinet laten zien dat zij meegaan in de visie van opvang naar wonen. Want vanuit een eigen plek kun je weer aan een toekomst bouwen.