Leger des Heils biedt opvang en hulp bij gasexplosie in New York

14-03-2014

Het Leger des Heils in New York, USA, biedt onderdak voor de slachtoffers van de gasexplosie die twee flatgebouwen in de wijk Harlem compleet verwoestte. Acht mensen zijn om het leven gekomen bij de explosie en meer dodelijke slachtoffers is nog niet uitgesloten. Op verzoek van de New York City Emergency Management is het Leger des Heils begonnen met onderdak verlenen aan meer dan 70 mensen die momenteel geen dak meer boven hun hoofd hebben. Met speciaal transport worden de kinderen die bij het Leger verblijven gewoon naar school gebracht. In het centrum waar de mensen verblijven is ook plaats gemaakt voor andere instanties zoals gezondheidszorg, daklozenhulp en de woningbouw. Samen wordt er zo snel mogelijk naar permanente oplossingen gezocht.