Leger des Heils betreurt beeldvorming rond nalatenschappen

28-10-2014

Het Leger des Heils betreurt de beeldvorming die recentelijk is ontstaan rond de omgang met nalatenschappen. Aanleiding hiervoor is de berichtgeving in de media over een in 2013 toegekende erfenis aan onder andere het Leger des Heils.

Voor het Leger des Heils als goede doelenorganisatie zijn ook erfenissen een bron van inkomsten om ons werk te kunnen doen. Het Leger des Heils voert bij ontvangst van erfenissen altijd de wens van de erflater uit. Omdat er bij erfenissen sprake is van een verdrietige omstandigheid, gaan wij daar als Leger des Heils uiterst zorgvuldig mee om. Mocht er bijvoorbeeld ooit sprake zijn van geld dat onterecht aan ons wordt uitgekeerd, dan zullen wij daar onmiddellijk van afzien. Ook dat past bij de waarden waar het Leger des Heils voor staat.

Over het concrete geval zoals dat in de media is beschreven, wil het Leger des Heils het volgende opmerken:

  • Het Leger des Heils is niet direct betrokken geweest bij het opstellen en afhandelen van het testament en was verrast door de inhoud en omvang van de nalatenschap.
  • Er is – ook ná het overlijden van persoon in kwestie – contact geweest met de familie.
  • Dit was op basis van het feit dat betreffende persoon al meerdere jaren donateur was van onze organisatie.
  • We hebben begrip voor de emoties rondom deze zaak, maar kunnen niet anders dan de laatste wil van de overledene respecteren. Mocht een eventueel juridisch vervolg hier een ander inzicht in geven, dan geven wij daar uiteraard gevolg aan.

Wij willen als Leger des Heils transparant en betrouwbaar zijn en daar mag men ons op aanspreken.

Lees hier ook de verklaring van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen.