Leger des Heils bepleit Deltaplan Wonen óók voor daklozen

01-04-2021

Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maken pijnlijk duidelijk dat het aantal dak- en thuislozen nog altijd veel te hoog is. Volgens het CBS leefden per 1 januari 2020 ruim 36.000 mensen op straat. Het Leger des Heils constateert bovendien voor 2020 een maximale bezetting van de eigen opvang en bepleit een structurele oplossing bij de Tweede Kamerleden. Er moet voldoende woonruimte komen voor deze doelgroep, maar in de huidige woningcrisis dreigen de dak- en thuisloze mensen weer aan het kortste eind te trekken. Het Leger start dan ook een campagne om de uitzichtloze positie van deze mensen onder de aandacht te brengen van politiek en publiek.

Volgens het Leger des Heils is in de woonagenda van een nieuw te vormen kabinet, een Deltaplan Wonen specifiek gericht op dak- en thuislozen hard nodig. Niet alleen om de verstopping in de opvang op te lossen, maar ook en vooral om de groeiende groep daklozen -ook na de coronapandemie- permanent onderdak te kunnen bieden. In een uitgebreide brief aan de informateur pleit het Leger hiervoor.

Cruciale elementen in het Deltaplan Wonen voor daklozen:

  • Realisatie van 10.000 extra (tijdelijke) woonplekken: waarbij braakliggende terreinen beschikbaar worden gesteld, leegstaande gebouwen worden omgebouwd tot kleinschalige zelfstandige woonunits en woning-delen beter mogelijk wordt gemaakt.
  • Huisvestingsplicht voor gemeenten en corporaties voor de groep dak- en thuislozen; huisvesting is een basis mensenrecht.
  • Voldoende middelen voor begeleiding en schuldhulpverlening om terugval en overlast te voorkomen.
  • Goedkope woonplekken verbonden aan (intensieve) begeleiding voor de groep risico/zwerfjongeren.

Omzien naar meest kwetsbaren!
Bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp pleit onder meer voor de invoering van een huisvestingsplicht voor gemeenten en woningcorporaties: “Dat doen wij vanuit onze missie en vanuit het uitgangspunt dat huisvesting een basis mensenrecht is. Wij geloven als Leger des Heils in een samenleving waarin iedereen ertoe doet, mee kan en mag doen en waar men omziet naar elkaar. De kwaliteit van onze samenleving kan worden afgemeten aan hoe we omzien naar de meest kwetsbaren in ons land.” 

Het Leger des Heils vraagt de nieuwe Kamerleden in de campagne, die onder meer gevoerd wordt in landelijke dagbladen en via sociale media, om de dak- en thuisloze mensen niet te vergeten. Meer informatie, waaronder ook de volledige brief aan de informateur, is te vinden op de website van het Leger des Heils: www.legerdesheils.nl/brief