Leger des Heils bedankt Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corine Dettmeijer

20-11-2017

Op 9 november heeft Corine Dettmeijer haar laatste rapport als Nationaal Rapporteur Mensenhandel uitgebracht. Bij haar afscheid werd ze geridderd. ‘Heel terecht’, vindt Ineke van Buren, projectleider mensenhandel en prostitutie bij het Leger des Heils. ‘Corine Dettmeijer heeft met haar fantastische inzet echt verandering teweeggebracht op het gebied van mensenhandel in Nederland. Door gedegen onderzoek gaf ze, samen met haar team, de echte stand van zaken weer op het gebied van mensenhandel en vroeg ze blijvend aandacht voor de slachtoffers.’

In de deze week gepresenteerde tiende rapportage, benoemt Dettmeijer onder andere de toegenomen aandacht voor uitbuiting buiten de seksindustrie. Wat hierbij speciaal onze aandacht vraagt is de uitbuiting van kinderen. Daarbij is het opsporingsonderzoek 13Oceans van belang geweest. Dat bestond uit opsporingsambtenaren uit verschillende politie-eenheden en had tot doel onderzoek te doen naar meerdere personen die ervan werden verdacht kinderen te hebben aangezet tot het plegen van strafbare feiten, waaronder winkeldiefstal en zakkenrollerij. De zaak is aan het rollen gebracht door minderjarigen die herhaaldelijk op het Centraal Station van Amsterdam werden aangehouden.

Het opsporingsonderzoek 13Oceans
Aan het opsporingsonderzoek was een begeleidingscommissie verbonden, met daarin vertegenwoordigers van onder meer het OM, politie, Raad voor de Kinderbescherming, Nidos en Leger des Heils. Doel was om reeds vanaf de start van het opsporingsonderzoek zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het bieden van hulp aan en het verzorgen van opvang voor de minderjarigen die in het onderzoek in beeld waren gekomen. Inmiddels is de begeleidingscommissie structureel geborgd en zal deze losgekoppeld worden van het onderzoek 13Oceans, dat verder fungeert als adviespunt voor het geval zich een casus voordoet waarbij minderjarigen slachtoffer zijn van mensenhandel. Sinds 2016 werkt het Leger des Heils binnen het EU-project Safe Havens samen met Defence for Children om duurzame oplossingen voor deze kinderen te vinden.

Meer lezen over dit onderwerp via Defence for children. Het complete rapport van de Nationaal Rapporteur lees je hier.

Foto: Arenda Oomen