Leger des Heils Amsterdam vangt kwetsbare ongedocumenteerden op

24-06-2015

Per 1 juli opent Het Leger des Heils een nieuwe 24-uurs voorziening voor kwetsbare ongedocumenteerden in Amsterdam-Oost. In deze nieuwe voorziening worden tientallen mensen met psychische en/of somatische problemen opgevangen.

De locatie is van tijdelijke aard. Volgens Henk Dijkstra, algemeen directeur Leger des Heils Amsterdam, is de organisatie enthousiast om de schouders onder deze opvang te zetten. "Onze beste mensen gaan hier aan de slag. Wij willen ons maximaal inzetten voor deze kwetsbare doelgroep. Daar zullen we alles voor doen wat binnen onze mogelijkheden ligt."

Kwetsbare groep

Het Leger des Heils heeft ruime ervaring in het bieden van 24-uurs opvang voor kwetsbare groepen met psychische en/of somatische problemen. "Met deze nieuwe voorziening kunnen wij ons zorgaanbod voor een heel kwetsbare groep in de samenleving vergroten", aldus Dijkstra. "Voor deze groep mensen maakt het Leger des Heils zich buitengewoon sterk. Dat geldt evenzeer voor de buurt. Onze focus ligt daarbij ook op het handhaven van de rust en dat gaan we de komende maanden bewijzen."

Nauw overleg

Met deze nieuwe opvang sluit Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam aan bij het beleid van Leger des Heils Nederland. Cornel Vader, directeur Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg: "We zijn door heel Nederlands steeds in nauw overleg met gemeenten over opvang, onder andere voor deze groep mensen. Dit deden we al en dat zullen we ook blijven doen, want het gaat om mensen. We blijven ons voor hen inzetten."