Laatste wil erflater uitgangspunt voor handelen bij nalatenschap

19-02-2015

Actualiteitenrubriek 1 Vandaag besteedde op donderdag 18 februari 2015 aandacht aan de vraag: Wat zijn eigenlijk de regels rond goede doelen en het verkrijgen van een erfenis? De nalatenschap van de heer Arend Broekhuis, die een miljoenenbedrag naliet aan zowel het Leger des Heils als de Zonnebloem, gold hierbij als voorbeeld.

Alhoewel het Leger des Heils begrip heeft voor de emoties rondom deze specifieke zaak, kunnen wij als ontvangende partij niet anders dan de laatste wil van de overledene respecteren. Als één van de ontvangende partijen zijn wij ook niet betrokken geweest bij het opstellen en afhandelen van het testament en waren we verrast door de inhoud en omvang van de nalatenschap. Daar waar juridische en/of medische indicaties worden aangevoerd met betrekking tot de rechtsgeldigheid van het testament, zijn wij niet in de positie een inhoudelijke discussie aan te gaan. Overigens is ons in de behandeling van de zaak tot nu toe op geen enkele wijze gebleken dat de heer Broekhuis ten tijde van het opstellen van het testament wilsonbekwaam zou zijn geweest.

Het Leger des Heils voert bij ontvangst van erfenissen altijd de wens van de erflater uit. Omdat er bij erfenissen sprake is van een verdrietige omstandigheid, gaan wij daar uiterst zorgvuldig mee om. Wij hanteren op dit gebied bijvoorbeeld de gedragslijn van het Instituut Fondsenwerving. Mocht er ooit sprake zijn van geld en/of goederen die onterecht aan ons worden uitgekeerd, dan zullen wij daar uiteraard onmiddellijk van afzien. In al onze activiteiten willen we verantwoord, meevoelend en transparant optreden. Ook dat past bij de waarden waar het Leger des Heils voor staat.