Kwetsbare jongeren en migranten nog altijd onvoldoende beschermd tegen uitbuiting

16-10-2020

We moeten ons ernstig zorgen maken om jonge slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting. In de Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019 die vandaag verschijnt, concludeert Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar opnieuw dat er structureel aandacht nodig is voor de meest kwetsbare slachtoffergroepen.

“Het gaat hier om een groot aantal kinderen en jongeren van wie de persoonlijke integriteit ernstig wordt aangetast. Dit heeft vaak ernstige en langdurige gevolgen voor de toekomst van deze jongeren, met alle mogelijke maatschappelijke gevolgen van dien,” aldus Bolhaar in een persbericht.

Mensenhandel
De stijging van het aantal meldingen is met name het gevolg van mensenhandel-praktijken binnen migratiestromen. Volgens de Nationaal Rapporteur is het noodzakelijk om de aard van het fenomeen en de mensenhandel-gerelateerde oorzaken van de toename van deze groep slachtoffers te kennen. “Dit is nodig om mensenhandel binnen de migratiestromen effectief tegen te gaan, criminele organisaties te stoppen, en daarmee ook slachtoffers te beschermen.”

Bescherming nodig
Ook het Leger des Heils ziet deze problemen in de praktijk van het dagelijkse werk: “In het afgelopen jaar zagen we in ons werk meer cliënten die waren uitgebuit in Italië en andere Europese landen; veel meer mannen en ook zwangere vrouwen. Veel slachtoffers melden zich niet bij de politie, maar ontvluchten de situatie en reizen door naar Nederland. Hier wordt hun zaak meestal ook niet opgepakt, omdat de uitbuiting niet in Nederland heeft plaatsgevonden. Hierdoor krijgen ze niet de bescherming die ze nodig hebben en dat moet echt veranderen,” aldus Ineke van Buren, Programmamanager Bijzondere Doelgroepen bij het Leger des Heils.

Klik hier voor de Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019.