Jeugdbescherming Leger des Heils ontslaat medewerker wegens verduistering

03-04-2015

Een administratief medewerker van de Jeugdbescherming van het Leger des Heils heeft geld verduisterd. De zaak kwam eind 2014 aan het licht toen tijdens een ziekteperiode van de medewerker een collega de werkzaamheden overnam. Er is direct aangifte gedaan bij de politie, de medewerker is op staande voet ontslagen. Het Leger des Heils heeft een extern bureau ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Het onderzoek is deze week afgerond.

Uit het onderzoek blijkt dat de administratief medewerker facturen heeft vervalst die lijken op facturen van zorgaanbieders. De medewerker wekte de indruk dat de nepfacturen voor de PGB-administratie waren bestemd. ‘Door de combinatie van nepfacturen en het vervalsen van handtekeningen heeft de medewerker geld naar eigen rekeningen laten overschrijven. Zo heeft hij in zes jaar tijd ruim 850 duizend euro verduisterd’, aldus Cornel Vader, directeur van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. ‘We zijn geschokt dat dit heeft kunnen gebeuren en betreuren dit ten zeerste. Onze interne controleprocedures hebben we inmiddels aangescherpt. Daarnaast willen we benadrukken dat het hier geen donateursgelden betreft.’

Vader: ‘De verduistering treft uitsluitend de jeugdbescherming van het Leger des Heils. Onze pupillen en zorgverleners zijn op geen enkele manier benadeeld. Al onze pupillen hebben de zorg gekregen die ze moesten ontvangen en alle facturen van zorgverleners zijn gewoon betaald. Vanzelfsprekend gaan we de schade op de ontslagen medewerker verhalen.’