Inspectie: “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”

08-11-2019

Vandaag komt een rapport naar buiten over het werk van de jeugdbescherming in ons land. Kort samengevat stellen de inspecties die het rapport publiceren: De overheid neemt op dit moment onvoldoende haar verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. De inspecties doen aanbevelingen om de bescherming van kwetsbare kinderen te verbeteren, op korte en op langere termijn. 

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) deed mee aan het onderzoek van de inspecties. 

Erkenning van eerdere signalen

De toonzetting van het rapport is helder: de jeugdbescherming kan op dit moment de wettelijke opdracht niet goed uitvoeren. Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering herkent zich in de conclusies en de aanbevelingen van de inspecties. De conclusies zijn een erkenning van eerdere signalen over de ingewikkelde omstandigheden waaronder de medewerkers hun werk doen. 

Passende hulp voor kwetsbare kinderen

We onderschrijven daarom van harte de urgentie om maatregelen te treffen. Samengevat: adequate financiering en behoud van deskundig personeel verdienen de hoogste prioriteit. Daarnaast moet passende hulp voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel direct beschikbaar zijn. Vaak is die nu niet beschikbaar. Om deskundig en competent personeel te behouden, is zowel maatschappelijke als financiële waardering nodig en een lagere druk van administratieve verplichtingen.


Gedreven collega's
De LJ&R-medewerkers doen hun ingewikkelde werk in vaak moeilijke omstandigheden. Er is een dagelijkse spanning als zij soms moeilijke beslissingen moeten nemen als zij ingrijpen in een gezin. Het gaat altijd om de veiligheid van de kinderen in een kwetsbare positie. De medewerkers verdienen een verbetering van de ruimte om hun werk goed te kunnen doen. Hopelijk leiden de voorgestelde maatregelen daar mede toe.