Hongersnood in Afrika

16-03-2017

Al eerder heerste er een enorme droogte in grote delen van Afrika door het natuurverschijnsel El Niño. Het Leger des Heils was en is nog steeds actief in verschillende landen waar voedseltekorten en ziektes heersen, zoals Angola, Kenia, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, en Zuid-Afrika.

Het Leger des Heils Nederland heeft verschillende noodhulp acties ondersteunt waaronder voedselhulp in Malawi. Inmiddels zal er spoedig een nieuw project van start gaan welke gericht is op veerkracht binnen de gemeenschappen. Dit houdt in dat de mensen toegerust worden om beter te anticiperen op en om te gaan met dergelijke rampen en de gevolgen hiervan. De afdeling IOS heeft ‘Veerkrachtig Malawi’ dit jaar uitgelicht en zamelt hiervoor fondsen in.

De ontwikkelingen met betrekking tot de hongersnood worden nauw gevolgd door de Leger des Heils afdeling International Emergency Services in Londen. Zodra er mogelijkheden tot het verlenen van noodhulp naar voren komen waarin het lokale Leger des Heils een rol kan spelen kan het Leger des Heils Nederland wellicht een bijdrage leveren.

Mocht u op dit moment willen doneren aan actuele noodhulp kan dit via Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) op Giro 555. SHO zamelt in om hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen te bestrijden die heden razendsnel onschuldige levens eisen. 

Tevens kunt u ervoor kiezen om het Leger des Heils project in Malawi te steunen via NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Veerkrachtig Malawi.