Hoe is het met de bestrijding van Ebola?

10-12-2014

Update 10 december 2014 

Ebola blijkt nog steeds een hardnekkig en lastig te bestrijden virus. Het aantal (vermoedelijke en bevestigde) besmettingsgevallen is sinds onze laatste update (op 10 november) gestegen van 13.042 naar 17.145.
Het aantal doden steeg van 4.818 naar 6.070. Ook zijn er meer landen getroffen door het virus. Naast Liberia en Sierra Leone zijn dat inmiddels Guinee, Mali en de Verenigde Staten.

Uit cijfers blijkt dat van de besmette patiënten in de meest getroffen landen 72% overlijdt aan het virus. Het cijfer voor patiënten die worden verpleegd in een ziekenhuis ligt iets lager, op 60%. Het Wereld Voedsel Programma (onderdeel van de Verenigde Naties) en haar partners (waaronder het Leger des Heils) hebben sinds april 1,7 miljoen mensen in de drie meest getroffen landen kunnen helpen. Hieronder zijn mensen die in quarantaine worden gehouden, mensen die behandeld worden (en hun families) en gemeenschappen die getroffen zijn door het virus. De uitbraak van ebola ontwricht landbouw, veeteelt en daardoor de verkoop van voedsel. Grote aantallen gezinnen die hier voor hun inkomen van afhankelijk zijn, raken hierdoor in problemen. Het Wereld Voedsel Programma en haar partners werken er hard aan om deze gezondheidscrisis niet ook een voedselcrisis te laten worden.

Hulp geboden door het Leger des Heils 
Liberia ontving van het Leger € 129.958,- voor zeven hulpprojecten waarvan er inmiddels zes zijn afgerond. Hiermee werden 28.800 mensen geholpen.
Sierra Leone ontving van het Leger € 22.217,- en hielp hiermee 4500 mensen 
Ghana ontving van het Leger € 16.169,- voor de ondersteuning van 12 gezondheidscentra. 

Hiermee is het echter nog niet afgelopen. De noodzaak om nieuwe projecten te ontwikkelen bereiden blijft toenemen en hiervoor is nog steeds dringend geld nodig.
Help daarom mee en doneer via: NL27 RABO 0119 6839 89