Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt het Leger des Heils

19-09-2014

Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) krijgt ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut bij het beschrijven en onderbouwen van onze werkwijze bij multiprobleemgezinnen.

Het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) werkt door heel Nederland en voert maatregelen uit voor jeugdbescherming en reclassering.
Het Leger des Heils richt zich op de meest kwetsbare groepen aan de onderkant van de samenleving. Ook bij de uitvoering van jeugdbescherming richt zij zich op multiprobleemgezinnen waarbij sprake is van meervoudige en complexe problematiek.
Het LJ&R wil, in aanvulling op de Deltamethode, een beschrijving maken van de werkwijze voor deze moeilijke doelgroepen zoals de (gezins)voogden deze toepassen in de praktijk. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt het LJ&R hierbij.