Het Leger des Heils in 127 landen

23-07-2015

Met ingang van 1 september 2015 gaat het Leger des Heils officieel van start in Slowakije. Daarmee wordt Slowakije het 127ste land waar het Leger des Heils een erkende status heeft.

In de zomer van 2013 werd duidelijk dat er belangstelling was om met het werk van het Leger des Heils in Slowakije te beginnen. Er was namelijk een grote behoefte om te werken in de Romagemeenschap die in Slowakije wordt buitengesloten. Een aantal christelijke geloofsgemeenschappen dat al actief was in de Romagemeenschap, heeft aangegeven samen te willen werken met het Leger des Heils. Dit vanwege het feit dat wij in de vorm van eredienst en geloofsbelijdenis nauw verwant zijn.

Het Leger des Heils werd in augustus 2014 geregistreerd als een Algemene Vereniging. Ons werk begon zich vanaf dat moment te ontwikkelen onder de supervisie van het Nederlands en Tsjechisch territorie. De nadruk ligt daarbij op (a) werk in de Romagemeenschap en (b) een ontwikkelingsprogramma om drie bestaande geloofsgemeenschappen op te nemen in een Leger des Heilsstructuur. Elf heilssoldaten zijn inmiddels ingezegend en alle drie de buitenposten hebben rekruten die worden voorbereid op hun inzegening tijdens het officiële openingsweekend. Er zullen vier kandidaten worden opgeleid tot heilsofficier.

Officieren uit het Oost-Europa territorie zijn aangewezen om leiding te geven aan het nieuwe werk in Slowakije. Zij zullen zich begin augustus vestigen in Bratislava en daar de laatste hand leggen aan de voorbereidingen voor de officiële start van het werk. De officiële opening wordt geleid door de Chef van de Staf, commissioner William Roberts, en commissioner Nancy Roberts, Wereld Secretaris voor Vrouwenorganisaties.

Het werk in Slowakije valt onder de verantwoording van het Nederlands en Tsjechisch territorie, en daarom wordt de naam van dit territorie met ingang van 1 september 2015 gewijzigd in het Nederlands, Tsjechisch en Slowaaks territorie.