Gezamenlijke aanpak Leger des Heils tegen human trafficking in 23 Europese landen

18-10-2013

Het Leger des Heils in 23 Europese landen trekt gezamenlijk op tegen human trafficking. De aanpak daarvoor werd onlangs in Boedapest gelanceerd.

Trafficking is een moderne vorm van slavernij die zowel mannen, vrouwen als kinderen treft. Vaak gaat het om dwangarbeid, prostitutie of het onder dwang verwijderen van organen. De lichamelijke en geestelijke schade als gevolg van trafficking is bijzonder groot. De slachtoffers komen vaak uit toch al kwetsbare groepen.

Het Leger des Heils heeft een unieke positie als het gaat om het bestrijden van human trafficking. Het is actief in vrijwel elk Europees land en in 126 landen wereldwijd. Het voordeel van dit wereldwijde netwerk is dat het Leger ook actief is in veel van de landen waar traffickers hun slachtoffers vandaan halen. Volgens de Zwitserse vertegenwoordiger Christine Tursi zijn traffickers goed in netwerken. “Wij moeten daar nog beter in zijn.”

Een belangrijk doel van de conferentie was het verzekeren van een zo goed mogelijk gebruik van de geografische voordelen die het Leger des Heils heeft. Daarnaast werd een gezamenlijk gecoördineerde Europese aanpak van human trafficking gelanceerd.

Deze houdt in dat in elk Europees land waar het Leger actief is, een landelijk contactpersoon actief is. In sommige landen werkt de contactpersoon nauw samen met een nationale taskforce anti – human trafficking. De belangrijkste doelen van het anti – human trafficking werk zijn: het voorkomen van trafficking en de bescherming en re-integratie van slachtoffers. De preventie bestaat uit het verzamelen van gegevens en het zorgdragen voor bewustwording rondom trafficking. De bescherming bestaat uit programma’s waarin het Leger actief op zoek gaat en contact legt met de slachtoffers en het inrichten van zogenaamde safe houses (schuiladressen). De re-integratie richt zich op de terugkeer van slachtoffers naar hun huizen, families en gemeenschappen.

Human trafficking is een nog steeds groeiend probleem waarvan talloze mensen het slachtoffer zijn. Met deze aanpak hoopt het Leger des Heils een begin te kunnen maken met de hulp aan deze slachtoffers.