Generaal Eva Burrows Bevorderd tot Heerlijkheid

23-03-2015

Afgelopen vrijdag is, op 85 jarige leeftijd, generaal Eva Burrows overleden. Binnen het Leger des Heils noemen we dat 'Bevorderd tot Heerlijkheid'. Generaal Burrows was de Internationaal leider van het Leger des Heils van 1986 tot 1993.

De huidige generaal, André Cox, schrijft: "Ik sluit aan bij heilssoldaten, employees en vrijwilligers die God danken voor het leven, inspiratie en leiderschap van Generaal Eva Burrows. Haar leven heeft velen beïnvloed en heeft bijgedragen aan het vormen van het Leger des Heils zoals het vandaag de dag in de wereld werkt. Een vol saluut aan een dienstbaar persoon die haar leven stelde in het belang van Gods koninkrijk."