Geld voor wonen met begeleiding

22-04-2020

Vandaag is bekend geworden dat het kabinet het komende jaar 200 miljoen euro beschikbaar maakt voor de opvang van dak- en thuisloze mensen. Het geld komt beschikbaar voor wonen met begeleiding

Het Leger des Heils vindt dit een zeer belangrijke impuls voor de verwezenlijking van de visie van opvang naar wonen. Cornel Vader: “We zijn blij dat de visie van opvang naar wonen nu omarmd is op alle niveaus, dat er middelen beschikbaar komen en dat er voor mensen die nu nog in de opvang zitten weer perspectief komt.” De maatschappelijke opvang zit overvol. Het aantal dak- en thuisloze mensen is de laatste tien jaar verdubbeld tot bijna 40.000 en dit aantal stijgt nog steeds. “Het is echter nog geen duurzame oplossing. Want het beschikbare bedrag is immers niet structureel. Maar voor het komende jaar is dit goed. Het Leger des Heils is blij met dit tastbare, stevige resultaat.”

In de afgelopen jaren is samen met ketenpartners, de brancheorganisatie en andere partijen hard gewerkt aan een oplossing voor mensen in de opvangsector. Cornel Vader: “We hebben als Leger des Heils veel werkbezoeken georganiseerd voor beleidsmakers, politici en stakeholders van verschillende departementen. We hebben onderzoeken gedaan, verschillende cijfers hierover gepubliceerd en in de afgelopen weken nog hard campagne gevoerd voor de mensen in de maatschappelijke opvang.”

Bij de visie van opvang naar wonen blijft centrale regie belangrijk. Gemeentes en zorgaanbieders moeten op lokaal niveau nu samen aan de slag om wonen met begeleiding mogelijk te maken voor dak- en thuisloze mensen.