EO BEAM in actie voor vrouwen en mannen in de prostitutie

21-04-2020

Bij honderden mensen die werken in de prostitutie is er sprake van acute nood. Deze mensen kunnen door de coronacrisis niet meer werken en komen veelal niet in aanmerking voor een uitkering. Naast het verlies van inkomsten hebben ze vaak geen dak meer boven hun hoofd. EO BEAM is daarom een actie gestart om geld op te halen voor deze groep. Als Leger des Heils zijn we blij met dit initiatief om op deze manier kwetsbare mannen en vrouwen te kunnen helpen.
 
EO Metterdaad coördineert de inzamelingsactie. Op dit moment zetten we als Leger des Heils alles op alles om de situatie van de deze mannen en vrouwen goed in beeld te brengen. Met deze financiële steun kunnen we de mensen helpen met eerste levensbehoeften, zoals onderdak, een voedselpakket, een telefoonkaart of een treinkaartje. Ook kunnen we aanbieden om te helpen met het betalen van een zorgverzekering.
Zie voor meer informatie: www.beam.nl/coderood