Dokterspraktijk voor daklozen geopend in Ostrava

30-01-2018

Het Leger des Heils heeft in Ostrava een unieke dokterspraktijk geopend voor daklozen. In de Tsjechische stad zijn in de eerste dagen al tachtig verschillende patiënten geholpen, wat aangeeft dat een dergelijk project noodzakelijk is. Daklozen hebben vaak niet de beschikking over een zorgverzekering en kunnen daardoor geen gebruik maken van de reguliere zorg. Al in 2010 benoemde Luitenant Andrea Pekarkova haar missie om arts, gespecialiseerd in zorg voor daklozen, te worden om zo 'in de behoeften van deze groep te voorzien en te doen wat God van haar vraagt.' 

De praktijk is opgezet dankzij de (financiële) steun van de stad, regio en door particuliere donaties. Bij de opening van de praktijk verwees Majoor Teunis Scholtens, nationaal leider van het Leger des Heils in Tsjechië, naar de geschiedenis van de Barmhartige Samaritaan. Scholtens gaf aan dat christenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om om te kijken naar de mensen op de straat.

Nederlands, Tsjechisch en Slowaaks territorie
Het werk van het Leger des Heils in Tsjechië valt onder de verantwoordelijkheid van het Nederlandse Leger des Heils. Het gebied waar het Nederlandse Leger des Heils in actief is heet ook wel het Nederlands, Tsjechisch en Slowaaks territorie. In 1991 breidde het Leger des Heils zijn werk uit naar het toenmalige Tsjechoslowakije. In 2015 (twaalf jaar na de splitsing van de republiek) startte het werk in Slowakije.