Campagne tegen mensenhandel van start

22-05-2019

Het Leger des Heils lanceerde op 22 mei een Europese campagne tegen mensenhandel.  Allereerst om mensen bewust te maken van dit grote onrecht, maar met als ultiem doel om een eind te maken aan deze misstand. De campagne in Nederland ging vandaag officieel van start in Den Haag, tijdens een speciaal symposium met als titel 'Zie jij wat ik zie'. Naast Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, was ook Hester van Bruggen om daar spreken. Van Bruggen is als Nederlandse officier van justitie in Italië als liaison magistraat om dichter op het vuur te zitten in de strijd tegen internationale ondermijnende criminaliteit, zoals mensenhandel. 

Herman Bolhaar wees de aanwezigen tijdens het symposium op hoe rendabel het uitbuiten van kwetsbare mensen is. “Cocaïne kun je één keer verkopen. Maar een mens uitbuiten kan eindeloos.” Ook wees hij op het belang van meer aandacht voor arbeidsuitbuiting. “Uit betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek weten we dat de meeste uitbuiting binnenlands is, in de seksindustrie. Maar een groot stijgend probleem is ook arbeidsuitbuiting. We moeten ons richten op de aanpak van de vraagzijde, de mensen die het kopen en er geld aan verdienen. Zo werken we toe naar een effectieve sluitende aanpak van mensenhandel.”

Verdachte advertenties 
Het aanspreken van de vraagzijde is dan ook de insteek van de campagne van het Leger des Heils. We hebben de samenleving nodig. Directeur Cornel Vader lanceerde met Malaika Oringo, medewerker van het Leger des Heils en survivor van mensenhandel, de online campagne met een druk op de knop. Met advertenties die diensten als groente, klussen en kunstnagels voor verdacht lage prijzen aanbieden, maakt het Leger des Heils kopers bewust van het risico van uitbuiting. Ook voor seks met verdacht jonge studentes wordt geadverteerd. De campagne is te vinden op aht.legerdesheils.nl

Afpersing is businessmodel
Hester van Bruggen vertelde vanuit haar ervaring in de bestrijding van mensenhandel in Italië: “Het businessmodel van de mensenhandelaren is niet meer puur de smokkel van mensen, maar de afpersing van deze mensen. Er is niet echt meer een verschil in mensensmokkel en mensenhandel - al deze mensen zijn slachtoffers. Aan welke kant je ook zit van het politieke spectrum, we zijn het er allemaal over eens dat de leiders die van de poen genieten die uit deze mensen is geknepen, moeten worden aangepakt.”

Het Leger des Heils is zeer betrokken bij het bestrijden van mensenhandel, zowel in Europa als wereldwijd. We doen er al jaren van alles aan om te voorkomen dat mensen verhandeld worden, we beschermen slachtoffers en helpen hen bij hun re-integratie in de samenleving. Nu worden de krachten dus gebundeld in een gezamenlijke campagne die drie jaar zal gaan duren. 

Humanitaire ramp
Mensenhandel is een van de grootste sociale misstanden van onze tijd. Mannen, vrouwen en kinderen worden gedwongen om als slaaf te werken en zijn volledig beroofd van hun vrijheid en mensenrechten. Er is sprake van een humanitaire ramp (wereldwijd meer dan 40 miljoen slachtoffers) met verwoestende gevolgen voor de slachtoffers en hun families.

De nieuwe campagne stuurt dan ook concreet op:
·       Het terugbrengen van het aantal slachtoffers uit landen vanwaar mensen worden verhandeld (‘aanbod-landen’ in met name Oost-Europa);
·       Het stoppen van de vraag in ontvangende landen waar mensen als moderne slaven worden uitgebuit in de seksindustrie en op de arbeidsmarkt.

Veelbelovende advertenties onthullen pijnlijke realiteit 
In de campagne worden advertenties in print en vooral op sociale media gebruikt die een zo groot mogelijk publiek moeten bereiken. Achter de simpel ‘aanklikbare’ en ogenschijnlijk veelbelovende advertenties, wordt informatie gegeven over de realiteit van moderne slavernij en mensenhandel. Ze zijn zo gemaakt dat ieder land zijn eigen specifieke campagne kan voeren, met dezelfde materialen. In ‘aanbod-landen’ onthullen de advertenties de risico’s die achter veel aanbiedingen op een ‘fantastische job’ schuilgaan. In ‘vraag-landen’ wijst de campagne op de menselijke tragedies van moderne slavernij. Aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn, zijn dat meestal ook!

Kijk hier voor de campagne-website

Schermafbeelding 2019-05-22 om 10.24.59