Bezinning en gebed naar aanleiding van vliegramp

22-07-2014

De gezamenlijke kerken in Nederland, waaronder het Leger des Heils, organiseren woensdag 23 juli een uur van bezinning en gebed in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Aanleiding is de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne, waarbij bijna 300 slachtoffers vielen. De bijeenkomst wordt live uitgezonden door de christelijke omroepen op Nederland 2 van 19.00 tot 20.00 uur.

"We willen op deze manier uitdrukking geven aan het verdriet en de rouw die we allen voelen en onze verbondenheid kenbaar maken, juist met de nabestaanden van de slachtoffers van dit verschrikkelijke drama”, aldus Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.

Vertegenwoordigers van het Leger des Heils zijn aanwezig bij dit uur van bezinning en gebed. De commissioners Hans en Marja van Vliet, de leiders van het Leger des Heils in Nederland en Tsjechië verblijven momenteel in het buitenland. Zij laten weten dat zij intens meeleven met de nabestaanden en voor hen bidden.

Iedereen is welkom bij de gebedssamenkomst. De locatie is Sint Joriskerk, Hof 1 in Amersfoort. Het leidende thema luidt: ‘Verbonden in verdriet'. Aanvang 19.00 uur.