Beschermheer dak- en thuislozen Van der Laan overleden

06-10-2017

Met verdriet in ons hart hebben wij kennisgenomen van het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. Met het heengaan van Van der Laan verliezen we een daadkrachtige beschermer van de zwakkeren in onze samenleving. Naast zijn functie als burgemeester was Van der Laan onder meer beschermheer van dak- en thuislozen in ‘zijn’stad, waarmee er natuurlijk ook een sterke verbinding was met het Leger des Heils. Meerdere keren heeft hij laten zien dat hij een burgervader was voor álle Amsterdammers, ook voor de kwetsbaren onder hen. 

We verliezen in hem een warm, bewogen en integer mens. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en naaste familie. Wij wensen hen sterkte en kracht toe in het dragen van dit verlies.

Namens het Leger des Heils in Nederland,

Commissioner Hans van Vliet, commandant.