Bed, bad, brood voor meest kwetsbaren goede zaak!

11-11-2014

 Het Leger des Heils is blij met de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten waarin gesteld wordt dat uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op een aantal basisvoorzieningen zoals opvang en eten. Het is een goede zaak dat (nu ook bij regelgeving) de hulp en opvang mogelijk wordt gemaakt voor een groep mensen die in Nederland verblijft zonder status.

Het Leger des Heils is er voor mensen die vaak met veel problemen tegelijkertijd in een uitzichtloze situatie lijken te verkeren. Wij vinden dat iedereen in Nederland op zijn minst voldoende te eten en een dak boven het hoofd moet kunnen hebben. Wij zien het dan ook als onze kerntaak om - daar waar nodig - mensen op te vangen en hen te helpen voorzien in deze levensbehoeften. Wij maken ons hard voor een menselijk bestaan, waarbij in de aanpak de mens, professionaliteit en samenwerking in de keten centraal staan. Naast opvang en eten (ofwel: bed, bad en brood) betekent dit ook dat de mensen om wie het gaat hun dag zinvol kunnen doorbrengen. Het Leger des Heils kijkt met hen naar mogelijkheden voor een dagbesteding.

We zijn door heel Nederland steeds in nauw overleg met gemeenten over opvang, onder andere voor deze groep mensen. Het gaat om mensen. En samen met onze collega-instellingen en andere partners zijn we er voor hen!