#15 Tot slot

Samen met de groep die D!EN volgde, kijk je terug op de afgelopen tijd. Je bemoedigt elkaar en kijkt uit naar de viering rond de inzegening. Overtuigt van je roeping die generaal Bond als volgt verwoordde: "Ik zie een Leger in de 21e eeuw, door God geroepen en vervuld met de heilige Geest. (...) het gaat de wereld in om gekwetste mensen, gebrokenen, eenzamen, thuislozen en verlorenen te bereiken. Om hen, door alles heen, lief te hebben met de herscheppende boodschap van Jezus, die vrijheid, hoop en liefde brengt.”

Downloads

Bijlagen

Links