#14 'Ik verklaar'

Voorbereiden op de inzegening tot heilssoldaat. In deze les werken we toe naar de bevestiging van je belofte aan God en aan het Leger. Heilssoldaten komen uit verschillende culturen en tradities en uit alle lagen van de bevolking. Toch zetten ze allemaal hun naam onder hetzelfde document: het Verbond van een Heilssoldaat. Dat doen ze in een speciale dienst waar in het bijzonder vrienden en familie welkom zijn.

Downloads

Bijlagen