#11 Aanbidding

Hoe wijden we ons hele leven aan aanbidding, dus niet alleen op zondagochtend? Echte aanbidding betekent dat we Gods liefde, goedheid en grootheid beantwoorden door onszelf aan Hem terug te geven. We geloven dat alles wat we hebben van Hem komt. Daarom wijden we ons hele leven en ons handelen aan Hem toe. In de diensten van het Leger mag niets afleiden van dat doel. Het Leger des Heils kiest daarom bijvoorbeeld bewust niet voor doop en avondmaal.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor social media cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Downloads

Bijlagen

Links