#10 Discipelschap

Jezus besteedde zijn tijd niet aan het bouwen van kerken. Hij besteedde zijn tijd in gemeenschap met anderen, aan de roeping en training van zijn discipelen. Deze discipelen stichtten de kerk. Hun leven en tijd met Jezus delen, bleek genoeg leertijd om de wereld te veranderen. Discipelschap biedt, ook vandaag de dag nog, een kans om familiair te zijn met Jezus. Het betekent samen leren, bidden, prijzen, ontmoeten, eten, liefhebben, lachen, vrienden bereiken en gemeenschappen veranderen.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor social media cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Downloads

Bijlagen

Links