Samenwerkende hulporganisaties voor de vluchtelingen

Help mee!

Nederland zet zich massaal in voor vluchtelingen in ons land. Op grote schaal wordt kleding en geld gedoneerd. Veel mensen bieden zich aan voor vrijwilligerswerk. COA, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland en het Leger des Heils hebben de handen ineen geslagen. Zij gaan samenwerken om de inzameling en distributie van goederen te coördineren.
image


 

Wat doen we?

Het Leger des Heils levert een structurele bijdrage op het gebied van inzameling, sortering en levering van kleding voor vluchtelingen/asielzoekers in de opvanglocaties van het COA. Een taak die het Leger al dagelijks invult voor hulpbehoevenden via zijn zestig korpsen en drie ReShare stores. Tevens zorgt het Leger des Heils ervoor dat de reeds aangeleverde hoeveelheden (niet gesorteerde) kleding waar COA geen bestemming voor heeft, worden ingezameld en gesorteerd. Op basis van de behoefte zal de organisatie er vervolgens voor zorgen dat de juiste hoeveelheid en type kleding op de juiste plek terecht komt.

Het Rode Kruis heeft een speciale website ingericht. Daarop is te zien waar welke hulp nodig is en welke vacatures er nog open staan. Ook heeft de organisatie een aantal zogenaamde WelkomWinkels in het land geopend, in de nabijheid van asielzoekerscentra. De Nederlanders kunnen daar terecht voor goederen en diensten die niet tot de primaire verantwoordelijkheid van het COA behoren, zoals kleding, speelgoed, fietsen, persoonlijke verzorgingsproducten en dergelijke. Op dit moment zijn in Goes, Tilburg, Roermond winkels open. De komende dagen volgen Utrecht Zwolle, Stadskanaal en Den Bosch. Ook helpt het Rode Kruis bijvoorbeeld bij het herstel van contact met familieleden, de inventarisatie van de noden in de AZC's en het leveren van bedden. Vluchtelingenwerk Nederland begeleidt vluchtelingen in Nederland van aankomst tot zelfstandigheid. Zij helpt vluchtelingen met hun asielprocedure en het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Vrijwilligers die vluchtelingen willen helpen bij hun eerste stappen in Nederland, zijn van harte welkom.

"Het Leger des Heils levert een structurele bijdrage op het gebied van inzameling, sortering en levering van kleding voor vluchtelingen/asielzoekers in de opvanglocaties van het COA. Een taak die het Leger al dagelijks invult voor hulpbehoevenden in Nederland."

Luiers

Het Leger des Heils is dringend op zoek naar luiers en billendoekjes. Aan die producten is grote behoefte omdat steeds meer baby's uit conflictgebieden naar Europa komen. De samenstelling van de vluchtelingen is aan het veranderen, schrijft het Leger des Heils. "Waren er in het begin vooral veel jonge mannen die de grens over trokken, nu zien we veel gezinnen en families. Het aantal jonge kinderen dat op de vlucht is neemt daarom enorm toe." Mensen die luiers over hebben, kunnen die dag en nacht in de textielcontainers gooien. Het Leger des Heils heeft een vrachtwagen klaarstaan die de luiers binnenkort naar Athene gaat brengen.

Kleding doneren? Help mee kleding sorteren Hulp voor vluchtelingen Jan Noordijk in Athene

'Ik ben net zo bang als jij'

Een Strijdkreet over de vluchtelingenproblematiek. En de angst die Europa in z'n greep houdt.
Lees de Strijdkreet online


 

Winterkleding!

Nu de kou voor de deur staat is de behoefte aan warme winterkleding heel groot. Truien, winterjassen en warm ondergoed. Helpt u mee? Lever uw winterkleding in bij een inzamelpunt bij u in de buurt. Kijk hier voor alle locaties.

Helpen?

Als je wilt helpen, dan kan dat op de volgende manieren: Kleding kan worden ingeleverd bij de inleverpunten van het Leger des Heils. Ook bij andere Leger des Heils locaties kun je jouw kleding overigens kwijt. Heb je meer dan 25 zakken kleding ingezameld, dan kun je bellen met Leger des Heils ReShare (tel. 0800-0322) – de kleding wordt dan gratis opgehaald. Het Leger des Heils zoekt voor de sorteerlocatie in Utrecht overigens nog mensen die tijdelijk willen helpen met het uitzoeken en sorteren van kleding.

Vrijwilligers

Het Rode Kruis heeft vooral voor de Welkom Winkels veel mankracht nodig. Sinds het Nederlandse publiek is gevraagd spullen waar behoefte aan is, af te geven bij een van de Welkom Winkels, loopt het daar storm. Al kunt u maar een paar uurtjes, alle hulp is welkom. Meld je dus aan bij een Welkom Winkel bij u in de buurt. Voor meer informatie kun je terecht op www.hulpvoorvluchtelingen.nl. Ook Vluchtelingenwerk Nederland en COA kunnen vrijwilligers goed gebruiken. Op www.coa.nl of www.vluchtelingenwerk.nl vind je aanmeldformulieren.

Contactpersonen hulporganisaties

COA – Jan Stalman:
088-7157000, janstalman@coa.nl

Nederlandse Rode Kruis – Merlijn Stoffels:
070-4455728/06-54918481, mstoffels@redcross.nl

Leger des Heils – Menno de Boer:
036-5398150, menno.de.boer@legerdesheils.nl

Leger des Heils ReShare (kledinginzameling) – Jolande Uringa:
0800-0322, jolande.uringa@legerdesheils.nl

Vuchtelingenwerk Nederland – Ingrid van den Elsen:
020-6178155, ivandenelsen@vluchtelingenwerk.nl
Heb je een andere vraag?