Domus

Beschermd wonen voor dak- en thuislozen

Domus is een beschermde woonvorm. Bij Domus wonen clienten met 24-uursbegeleiding en -toezicht. Clienten krijgen een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De hulpverlening sluit aan bij de zorgvraag van de cliënt, met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

We bieden cliënten een duidelijke structuur en gaan aan de slag op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met politie en justitie. We gaan op zoek naar een geschikte dagbesteding of werk en dragen bij aan arbeidsre-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Over middelengebruik wordt met de cliënt individuele afspraken gemaakt. Als het nodig is, roepen we de hulp in van collega-instellingen of instanties.

Maatschappelijk belang

De hulpverlening van Domus voorkomt dakloosheid, overlast en criminaliteit. Door mensen onderdak te geven ontkomen ze aan de stress van het straatleven. Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drugs en drank af en worden minder strafbare feiten gepleegd. Domus stimuleert arbeidsre-integratie. Op deze manier draagt het programma bij aan het terugdringen van recidive. Veelplegers begaan na hun hulpverlening minder strafbare feiten.

Aanmelden

Cliënten worden aangemeld via de dag- en nachtopvang, de politie, de GGZ of kunnen zichzelf aanmelden bij Domus. Meer info? Kijk op www.legerdesheils.nl.